Nationellt godkänd idrottsutbildning

TAEKWONDOGYMNASIUM

Skellefteå kommun samarbetar med Soo Shim Taekwondo Klubb i Skellefteå i genomförandet av idrottsgymnasiet i Taekwondo.

I dagsläget har Soo Shim över 600 st. aktiva medlemmar och är Skellefteås 2:a största förening räknat till antal aktiva. Föreningen består av blandade kön, nationaliteter och åldrar (från 4 år).

Undervisningen av den nationellt godkända idrottsutbildningen sköts i huvudsak av Niklas Andersson, huvudtränare för Soo Shim Taekwondo Klubb. Niklas har under många år varit verksam som coach och tränare för Svenska Junior och Senior landslaget samt ansvarig för Soo Shims elitaktiva. Målet med Taekwondogymnasiet är tydligt. Att ge de förutsättningar och den stöttning som behövs för att nå nationell och internationell nivå.

Kontaktperson:
Niklas Andersson
070-643 54 23

GYMNASIEUTBILDNINGAR MED IDROTTSINRIKTNINGAR

Elever i den nationellt godkända idrottsutbildningen kan läsa något av följande program/inriktningar vid skolan:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet

Skellefteå gymnasieskola erbjuder nationellt
godkänd idrottsutbildning även i Fotboll och Ishockey.

Mer info om gymnasiestudier i Skellefteå:
Läs mer här!