Soo Shims betydelse

Soo” kan översättas som vatten, klart och lugnt.

Shim” kan översättas som sinne eller hjärta.

Namnet kan översättas och tolkas på några olika sätt:

• ”Att vara som vatten”

• ”Att ha ett klart och lugnt sinne”

• ”Att ha ett rent hjärta eller ett rent samvete”

Soo Shim Taekwondo Klubb strävar efter att vara som ”vatten”, både i tekniker och sinne – alltid anpassningsbar.

Relaterat till tekniker kan vatten vara både mjukt och lugnt eller hårt och överväldigande.

Relaterat till sinnet symboliserar vattnet lugn och själbehärskning samt ett rent samvete.

Sist men inte minst har också Soo Shim betydelsen av ett kretslopp som binder samman människorna på jorden. Vatten rinner i våra sjöar, älvar och hav för att sedan avdunsta och transporteras runt jorden via moln. Tids nog faller regnet som återigen rinner ut i våra sjöar, älvar och hav. Vi människor dricker detta vatten som renar våra kroppar och sinnen för att sedan återigen vandra ut i detta kretslopp som enar jordens befolkning!